Share Stories

Petar Jončić – Fotografije

Fotografije na arhivskom papiru.

Petar Jončić diplomirani istoričar umetnosti. Magistrirao na Studijama filma i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.