Share Stories

Stijepo Brbora – Fotograf

Fotografije na arhivskom papiru.

Stijepo Brbora fotograf, čije fotografije nastoje da izazovu vezu sa magijom života u osnovi. Prečesto živimo u svetu sopstvenih očekivanja, slepi za lepotu i jedinstvo oko nas.
Moje fotografije dima otkrivaju složenost i lepotu nevidljivog mora vazduha u kome živimo. Nazvao sam ga Duhovni rad zbog njegovog efemernog toka i neverovatne rezonancije sa našim ljudskim oblikom.

Moj rad na figuri nije o lepoti, već o moći. Obline žene govore o životu. Oni otkrivaju njenu plodnost, njenu sposobnost da neguje i njenu moć da donese i vodi novi život ovom svetu. Bez vela odeće njena moć je iskonska i strašna. Ženska moć je inherentno kreativna, ona je nosilac života. Muška energija se može posmatrati kao destruktivna, ali nema stvaranja bez uništenja, oni su delovi celine.